Skip to content

Medlemsmöten

Medlemsmöten

På våra medlemsmöten presenteras det något intressant ämne med anknytning till vår yrkesroll. Huvudsyftet är att vidareutbilda föreningens medlemmar samt informera om nya tekniker och regelverk. Vissa presentationer kan också ge deltagarna stöd för att klara tentamen i något av ämnena som ingår i diplomkraven.