”Riskjustering för återköpsrisk i IFRS17” – Presenterad 1 juni 2022