Presentation 1 från seminarieserien om IFRS 17

Presentation 1 från seminarieserien om IFRS 17 finns tillgänglig här. Presentationen hölls 17 april 2019.

Stort tack till PWC för denna presentation.