Stadgar & Policys

Svenska Aktuarieföreningen bildades 1904.

Nuvarande stadgar finns att läsa här STADGAR SAf 2014-04-22.
Senaste ändring av stadgar skedde 2014-04-22.

Föreningens etiska regler finns här.

I samband med GDPR uppdaterades integritetspolicyn kring hantering av personuppgifter. Här kan man läsa integritetspolicyn. Formulär för att begära registerutdrag finns här.

Föreningen följer också policies från de internationella organisationerna AAE och IAA.