Skip to content

Stadgar & Policys

Svenska Aktuarieföreningen bildades år 1904.

Nuvarande stadgar finns att läsa här STADGAR-SAf-2020-01-01.
Senaste större ändringen av stadgar skedde 2014-04-22 därefter gjordes en mindre ändring per 2020-01-01.

I samband med GDPR uppdaterades integritetspolicyn kring hantering av personuppgifter. Här kan man läsa integritetspolicyn. Formulär för att begära registerutdrag finns här.

Föreningen följer också policies från de internationella organisationerna AAE och IAA.