Medlemsmöte 17 januari – Analytics

Analytics – Vikten av datadrivet beslutsfattande för att nå morgondagens konkurrenskraft.

Dagens informationsströmmar är ständigt växande och vi har idag fler möjligheter än någonsin tidigare att samla, tolka och hantera information. Men med detta finns även en paradox. När information blir tillgänglig i mängder, ökar så även komplexiteten. Informationen i sig själv hjälper inte nödvändigtvis till i beslutsfattandet, utan den måste bearbetas och analyseras för att bli användbar på riktigt. Samtidigt ökar kraven på organisationer att på djupet förstå och förändra arbetssätt utefter ett nytt analytiskt landskap.

När dessa förflyttningar sker samtidigt ser vi att områden som traditionellt varit isolerade från varandra börjar flyta ihop och landskapet mellan affär, IT och Analys får gemensamma beröringspunkter. Hur kan Analytics skapa en konkurrensfördel för försäkringsbolag och vad behöver bolagen göra för att kunna driva morgondagens affärer?

Markus Wahlgren och Mikael Forsblom, Partners och affärsområdesansvariga för Analytics på FCG sätter datadriven analys i ett sammanhang och berättar om hur kraften i Analytics kan få försäkringsbolag att arbeta effektivare.

Välkommen!