Skip to content

Internationellt

Internationellt

Aktuarier samarbetar världsomspännande. Här finns beskrivning av hur samarbetet är uppbyggt och aktuell information om konferenser etc.

Föreningen har hållit god kontakt med systerföreningarna i övriga Norden. Ofta har representanter för de olika grannländernas aktuarieförening informerat om olika skeenden med aktuariell anknytning i respektive land. Vidare har Föreningen vid flera tillfällen inbjudit fördragshållare från utomnordiska länders aktuarieföreningar.

Här hittar du
Den Norske Aktuarforening
Den Danske Aktuarforening
Suomen Aktuaariyhdistys

IAA
AAE

Arbete inom IAA, AAE och CERA

Föreningen ser gärna att intresserade medlemmar deltar i kommittéer i IAA, AAE och CERA. Här finns en lista med föreningens representanter och vakanta positioner. Anmäl intresse till styrelsen genom att skriva till kansli@aktuarieforeningen.se.

Ersättning för resor för internationellt arbete

Styrelsen vill främja att fler medlemmar aktivt deltar i det löpande arbetet i de internationella aktuariella föreningarna (t.ex. IAA eller AAE).

Styrelsen har därför under 2018 beslutat att införa en modell för ersättning för resor mm för att underlätta deltagande i konferenser, möten, mm. Ersättning betalas ut till de medlemmar som är aktivt engagerade i internationellt arbete för Aktuarieföreningens räkning. Modellen kommer ses över löpande.

Ersättningsmodellen innebär:

– Bidrag till två resor per person och år
– Max 10 000 kr

Vänligen kontakta styrelsen för mer information (kansli@aktuarieforeningen.se).

(Aktuarieföreningens styrelse beslutade vid mötet november 2018 att SAf skulle stödja två resor per år. Tidigare gavs stöd enbart till en resa per år.)