Skip to content

Utskottet för nätverkande

Utskottets uppgift är att

  • för Aktuarieföreningens räkning informera studenter vid universitet och högskolor om aktuarieprofessionen och Aktuarieföreningen till exempel genom att hålla presentationer och ordna studiebesök
  • möjliggöra professionellt erfarenhetsutbyte från seniora aktuarier till unga aktuarier/aktuariestudenter
  • stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom grupperingar för unga aktuarier
  • bistå Aktuarieföreningens representanter i deras utbildningsverksamhet inom Aktuarieprogrammet vid Stockholms Universitet
  • samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen
  • främja informationsspridning från utskottet
  • ordna informella sammankomster
  • bevaka internationella grupper

Utskottet för Nätverkande har ordförande och sekreterare enligt nedan

Ordförande:
Jesper Okko

Sekreterare:
Antje Prabel

 

Utskottets e-post: un@aktuarieforeningen.se

Se Facebook grupp här.