Kontakt

Svenska aktuarieföreningen
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
102 30 STOCKHOLM

Tel: 08-121 513 27 (08.30 – 12.00)
E-post: kansli@aktuarieforeningen.se

Postgiro : 45 07 94 – 3

För diplomnämndsärenden
E-post: medlemskap@aktuarieforeningen.se