”Så påverkas svenska försäkringsföretag av förslagen i Solvens 2-översynen och IRRD” – Presenterad 28 april 2022