Avtackning till förtroendevalda

Vid föreningsmötet uppmärksammade och tackade vi Erik Hevreng och Anders Munk för deras arbete med Diplomnämnden respektive Tjänstepensionsnämnden. Både Erik och Anders har lett dessa nämnder under en lång tid och lagt ner mycket tid och energi i detta arbete.

Vi vill också framföra ett tack till Jan Åke Persson som avgår som sammankallande för valberedningen efter ett antal år på posten. Vi vill också framföra vårt tack till LF för att de varit vår föreningsvärd under 2019 och speciellt Esbjörn Ohlsson och Anna Lindberg som koordinerat möten, mat, lokaler, mm.

 

Styrelsen