Medlemsmöte 11 september – Cyberrisker

        

Datum och plats: 11 september juni 2019, kl 16.45

Länsförsäkringar, Tegeluddsvägen 11-13 

Föredrag – Cyberrisker inom försäkringsbranschen
Cyberrisker ökar i samhället, vilket ställer krav på ökad medvetenhet och förståelse för området. För försäkringsbolagen är det en stor utmaning att förstå cyberrisk och hur man är exponerad i sin operationella verksamhet. Samtidigt är det ett område där försäkringsbolagen har möjlighet att utveckla nya produkter samt expandera inom nya produktsegment. Området har på senare tid även fått uppmärksamhet från EIOPA. Se bland annat här. Vänligen se utskickad inbjudan för program och anmälan!