Skip to content

IAA

International Actuarial Association

IAA grundades 1895 och är en världsomspännande organisation för att hålla samman de olika aktuarieföreningarna och deras medlemmar.

Under 1970- och 1980-talen sysslade International Actuarial Association (IAA) nästan uteslutande med organisation av de internationella aktuariekongresserna. I och med den ökade internationaliseringen av försäkringsbolagens verksamhet fick aktuariens ställning i de olika länderna ökad uppmärksamhet. För att underlätta gränsöverskridande verksamheter för försäkringsbolagen ville man tillskapa någon form av ömsesidigt erkännande av de olika ländernas aktuarier. Det var dock först när Groupe Consultatif började bli klar med sitt regelverk som ett ökat samarbete över Atlanten aktualiserades. 1998 ändrade IAA från att ha varit en förening som bestod av individer till ett forum för aktuarieföreningar. IAAs framtid var föremål för diskussion ett antal år och det blev slutligen så att IAA skulle genom kommittéer samordna frågan om vilka krav som ska ställas på dem som verkar som aktuarie. För utbildning av aktuarier har så kallade Core Syllabus med långt gående detaljbeskrivningar tagits fram för anpassning till de olika ländernas förutsättningar. Det arbete som Groupe Consultatif utfört beträffande regler för det ömsesidiga erkännandet av aktuarier inom EU samordnas fortsättningsvis inom IAA med regler tillämpade i länder utanför EU.

Läs mer på deras hemsida.

Publikationer och Actuarial standards (ISAPs) finns här

Sektioner

ASTIN, Actuarial STudies INon-Life Insurance, bildades 1957.
AFIR, Actuarial Approach for FInancial Risks bildades 1986.
IACA, the International Association of Consulting Actuaries, bildades 1958.
IAAHS, the International Actuarial Association Health Section, bildades 2003.
PBSS, the Pensions, Benefits and Social Security Section, bildades 2003.
AWF, Actuaries Without Frontiers, bildades 2003.
LIFE-sektionen bildades 2005.

Läs mer i IAA:s brochyr över sektioner.

Dödlighet

Kontinuerliga rapporter från IAA:s Mortality Working Group gällande Dödlighets- och livslängdsrisk, se länk nedan.

http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=UPDATES