Presentation från medlemsmöte om partiella interna modeller för långlevnad i Danmark