Medlemsmöte den 30 augusti 2017 – Aktuarieyrket i ett globalt perspektiv

Föredrag: Aktuarieyrket i ett globalt perspektiv
Föredragshållare:  Malcolm Campbell
Tid: 30 augusti 2017, kl 17.00
Plats: SPP, Vasagatan 10, Stockholm

Malcolm ger sin syn på hur framtiden kan se ut för aktuarier internationellt samt hur de stora internationella föreningarna (IAA/AAE) fungerar och arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för sina medlemmar på den globala arenan.

Malcolm har som tidigare president i både IAA och AAE stor kunskap och erfarenhet kring internationella frågor och sitter inne med svaren på de flesta funderingarna.

För närvarande innehar Malcolm bland annat följande internationella uppdrag:
IAA : Immediate Past President
AAE: delegate to General Assembly
CERA: Member of the Board

Fullständig kallelse finns här.