Skip to content

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningens (SAf) ändamål är främst att verka för aktuarieverksamhetens främjande samt att bereda sina medlemmar tillfälle att sammanträffa för utbyte av tankar och åsikter i aktuariella frågor eller i andra frågor av gemensamt intresse. Föreningen har ca 6 medlemsmöten per år och varje gång behandlas ett aktuellt ämne.

actuarypicture

Kalendarium och nyheter

Jobbannonser

Vi publicerar jobbannonser som skickats ut till våra medlemmar. 
Läs mer 

Grupp på LinkedIn

Gå med i vi vår grupp LinkedIn-grupp för medlemmar. Syftet med denna grupp är att samla föreningens medlemmar som är aktiva på Linkedin samt informera om medlemsmöten, händelser inom föreningen och andra relevanta nyheter. Tanken är dels att sprida information och dels ge medlemmarna tillfälle att diskutera fritt.
Aktuarieföreningen på LinkedIn