Möte 11 april – Branschgemensam partiell intern modell

Inbjudan till medlemsmöte                   

Datum och plats: 11 april 2019, kl 16.45 (Notera tidigare start än när vi var på FI)

Länsförsäkringar, Tegeluddsvägen 11-13 (Notera att LF är ny föreningsvärd för 2019)

 

Branschgemensam partiell intern modell

Ett flertal danska livförsäkringsbolag har gemensamt utvecklat en partiell intern modell för långlevnadsrisk med en kalibrering som skiljer sig från EIOPAs kalibrering i standardformeln. Modellen anses ge en bättre anpassning till risken och dansk erfarenhet. Modellen utvecklades som ett nära samarbete mellan bolagen. Tillsynsmyndigheten har följt arbetet nära.

I detta föredrag kommer Kristian Buchardt berätta om den branschgemensamma modellen som används. Modellen utgår från en benchmark mortalitetsmodell som tillsynsmyndigheten tar fram (se http://ftnet.dk/levetider). Han kommer också berätta om samarbetet som ledde fram till modellen. Han kommer också beskriva för- och nackdelar med en branschgemensam modell. Kristian kommer också att kort röra vid om en branschgemensam modell skulle kunna utvecklas för andra risker där EIOPAs kalibrering inte kan anses vara helt lämplig.

Kristian Buchardt är chef för Innovation och Modeller hos PFA kommer att berätta om modellen och hur den togs fram. Kristian var mycket delaktig i samarbetet som ledde fram till den branschgemensamma modellen. Kristian har en doktorsexamen från universitet i Köpenhamn med fokus på försäkringsmatematik. Kristian är också ordförande i Insurance accouting och Solvency Committee i danska aktuarieföreningen.

Presentationen hålls på engelska.

Program

16.45 – 17.00 – Tid för mingel. I samband med mötet bjuds det på smörgås / smoothie / kaffe.
17.00 – 17.45 – Presentation (möjligen att detta pågår till 18.00)
18.00 – sent – After work (vi måste undersöka vad det finns för möjligheter att ordna en AW nära LFs lokaler – förslag mottages tacksamt!)

Mötet är kostnadsfritt. I samband med mötet bjuds det på smörgås / smoothie / kaffe.

Anmälan

Anmälan görs senast 8 april 2019, vänligen anmäl dig via Min Sida,

https://forening.foreningshuset.se/aktuarieforeningen/loggain

Om anmälan görs sent och på annat sätt än via bokningssystemet kan vi inte garantera att anmälan hinner tas om hand före anmälningstiden har passerat. Vid problem, kontakta: kansli@aktuarieforeningen.se

Extern bokning endast tillåten för medlemmar.