Medlemsmöte 24 jan 2017, Kreditriskmodellering

Föredrag : Kreditriskmodellering för prissättning av krediter

Föredragshållare: Patrick Scheele, Stefan Sjöström och Alexander Eriksson från PwC

Tid: Tisdagen den 24:e januari 2017 kl. 17.00

Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm (Folksamhuset)

Föredragshållarna kommer att berätta  om hur kreditriskmodellering används inom Bank för prissättning av krediter, styrning och kapitaltäckning. Utifrån en omvärldsbeskrivning om utveckling, regelverk och användning i  verksamheten kommer olika typer av kreditriskmodeller att beskrivas, samt vilka typer av förklarande variabler som används. Vi hoppas att föredraget ska bli en grund för ett erfarenhetsutbyte där Försäkring kan få inspel om nya typer av faktorer som kan användas men också att bank kan få inspel om värdet av rigorös statistisk analys.  Genom all regelverksutveckling är området i kraftfull tillväxt och därmed intressant också för aktuarier.

Patrick och Stefan är kreditriskmodellerare på PwC med lång erfarenhet från UC och andra företag. Alexander Eriksson arbetar sedan ett år med kreditriskmodellering men är aktuarie med flera års erfarenhet av prissättning av skadeförsäkring inom Trygg-Hansa.

Anmälan:

– Via länken: forening.foreningshuset.se/aktuarieforeningen/loggain

– Vid problem kan anmälan också göras till kansli@aktuarieforeningen.se

– Mötet är kostnadsfritt, efterföljande middag kostar 100 kr. Betalning sker med hjälp av kort i bokningssystemet.

Anmälan görs senast Onsdagen den 18:e januari 2017