Medlemsmöte 8 juni, IFRS 17

Föredrag: IFRS 17 – Att närma sig standarden från ett aktuariellt perspektiv
Föredragshållare:  Erica Ulfgrim & Alexander Dollhopf från PwC
Tid: 8 juni 2017, kl 17.00
Plats: SPP, Vasagatan 10, Stockholm

Efter ungefär tjugo års arbete publicerade International Accounting Standard Board (IASB) den 18 maj 2017 den nya standarden IFRS 17 för redovisning av försäkringskontrakt (tidigare kallad IFRS 4 fas II).

Vid Aktuarieföreningens medlemsmöte den 8 juni 2017 kommer PwC genom Erica Ulfgrim och Alexander Dollhopf ge en uppdatering kring de slutliga tekniska kraven i standarden samt vilken påverkan standarden kan få på svenska försäkringsföretag. PwC kommer också att dela med sig av sina erfarenheter kring hur man kan närma sig den nya standarden, vilka frågor som blir särskilt viktiga från ett aktuariellt perspektiv och hur aktuarier kan bidra vid implementeringen.

Fullständig kallelse finns här.