Om aktuarien

  • har matematiska, matematisk-statistiska, finansiella och ekonomiska kunskaper och hjälper organisationer att kvantifiera, förstå och hantera olika typer av risker.
  • har förmågan att lösa komplexa affärsproblem genom att analysera stora mängder data, samla värdefull information och presentera materialet på ett sätt som underlättar beslutsfattande.
  • gör matematiska och statistiska analyser och använder statistiska modeller för att göra det möjligt för företag att nå sina mål.
  • har en särskild lagreglering i Försäkringsrörelselagen (FRL) eftersom alla försäkringsbolag måste ha minst en aktuarie.