Skip to content

Om aktuarien

”Ett av världens bästa yrken för framtiden”
Artikel i The Actuary

Kortfattat kan man säga att en aktuarie är en specialist på modellering och värdering av risker som uppstår i försäkringsverksamhet. Ett exempel på en aktuariell frågeställning är att beräkna hur stor sannolikheten är för att en  försäkrad bil kommer att drabbas av en skada under det kommande året, beroende på ett antal riskparametrar så som bilmodell, bilens ålder, motorstyrka, med mera. Ett annat exempel är att förutsäga hur sannolikt det är att en försäkrad person drabbas av en sjukdom eller ett olycksfall under ett år som funktion av personens ålder och hälsostatus.

Aktuarien har huvuddelen av sin utbildningsbakgrund i kvantitativa vetenskaper som matematik, matematisk statistik och datorbaserade analysmetoder. Det är också vanligt att någon som börjar jobba som aktuarie har goda kunskaper i finansiell ekonomi och kanske även nationalekonomi. Mer erfarna aktuarier har oftast också mer specifika kunskaper i försäkringsekonomi, försäkringsredovisning, försäkringsjuridik och den solvensreglering som omfattar försäkrings- respektive tjänstepensionsbolag.

En aktuarie arbetar på ett (åter-)försäkringsbolag, ett tjänstepensionsbolag, en myndighet (exempelvis Pensionsmyndigheten) eller som risk- eller redovisningskonsult. Traditionellt har aktuarien främst arbetat med att utveckla och prissätta försäkringsprodukter, och med att bedöma storleken på de avsättningar (reserver) som behöver upprättas för att täcka framtida betalningar till försäkringstagarna. Numera är yrkesrollen bredare och det är idag vanligt att aktuarier arbetar med utveckling av aktuariella system, som kvantitativa analytiker med inriktning mot försäkring och finans, som ansvariga inom mer övergripande riskhantering och riskkontroll, eller med frågeställningar inom så kallad Asset Liability Management (ALM) i skärningen mellan försäkringsverksamheten och kapitalförvaltningen på ett försäkringsbolag. En särskild roll som mer erfarna aktuarier kan ha är också att arbeta som Ansvarig för aktuariefunktionen på ett försäkrings- eller tjänstepensionsbolag.

Du kan få veta mer om aktuarien och arbetsuppgifter genom att följa nedanstående länkar:

Stockholms Universitet

Internationella aktuarieföreningen

Europeiska aktuarieföreningen

Brittiska aktuarieföreningen