Medlemsmöte 20 september – Globala redovisningsregler inom försäkring – IFRS 17

Föredrag: Globala redovisningsregler inom försäkring – IFRS 17
Föredragshållare:  Thomas Ringsted
Tid: 20 september 2017, kl 17.00
Plats: SPP, Vasagatan 10, Stockholm

Nya globala redovisningsregler inom försäkring introduceras och jämförs med Solvens II. Det kommer att bli en övergripande genomgång av den generella redovisningsmodell som täcker både liv- och skadeförsäkring. Genomgången kommer att supporteras med relevanta exempel. Interaktionen till redovisningsstandarden för finansiella instrument (IFRS 9) kommer också beröras. Sist men inte minst diskuteras förväntade marknadsmässiga effekter.

Kort om föredragshållaren

Thomas Ringsted är partner i Deloitte och leder avdelningen Actuarial, Risk & Advanced Analytics i Norden. Han är medlem i den danska och norska aktuarieföreningen och har även verkat som extern lektor i försäkringsredovisning vid Köpenhamns universitet. Thomas har genom hela sin karriär ägnat sig åt ämnen som berör finansiell rapportering för försäkringsbolag. Han är erkänd som någon som behärskar både försäkringsredovisning och aktuariell modellering. Denna erfarenhet har han byggt upp både som förberedare av finansiella rapporter, rådgivare, lärare och revisor. Thomas har varit en del av Deloittes globala IFRS försäkringsledarskap sedan 2009, då Deloittes Insurance Expert Advisory Panel blev etablerad av Francesco Nagari. Sedan 2014 har Thomas varit en del av EFRAG:s försäkringsarbetsgrupp. Det är detta forum som ska förbereda rekommendationen om godkännande av IFRS 17 till EU-kommissionen under 2018.