Medlemsmöte 12 juni – Solvens II översyn

Inbjudan till medlemsmöte                   

Datum och plats: 12 juni 2019, kl 16.45

Länsförsäkringar, Tegeluddsvägen 11-13

 

Pågående översyn av Solvens II

I Solvens II finns bestämmelser om att reglerna ska följas upp, utvärderas och eventuellt ändras. Det handlar främst om att utvärderingar ska ske 2018 respektive 2020, vilka ofta kallas för 2018-översynen och 2020-översynen. 2018-översynen är nu i stort sett klar och de nya bestämmelserna förväntas i de flesta fallen träda ikraft under sommaren. Nu vidtar istället arbetet med den omfattande 2020-översynen, som behandlar såväl Solvens II-direktivet som Solvens II-förordningen. Dessutom tillkommer områden som i nuläget inte ingår i Solvens II, exempelvis om det ska införas krav på försäkringsgarantisystem i EU.

Jonas Söderberg, Svensk Försäkring, kommer att ge en övergripande presentation av översynerna av Solvens II, med fokus på 2020-översynen.

Program

16.45 – 17.00 – Tid för mingel. I samband med mötet bjuds det på lättare förtäring.
17.00 – 17.45 – Presentation (möjligen att detta pågår till 18.00)
18.00 – sent – After work (Phils burger nära LF)

Mötet är kostnadsfritt. I samband med mötet bjuds det på lättare förtäring.

Anmälan

Anmälan görs senast 5 juni 2019, vänligen anmäl dig via Min Sida,

https://forening.foreningshuset.se/aktuarieforeningen/loggain

Om anmälan görs sent och på annat sätt än via bokningssystemet kan vi inte garantera att anmälan hinner tas om hand före anmälningstiden har passerat. Vid problem, kontakta: kansli@aktuarieforeningen.se

Extern bokning endast tillåten för medlemmar.