Skip to content

Länkar

Ordlistor

Här finns ordlistor för att hjälpa dig i ditt dagliga arbete som aktuarie.

Nedladdningsbara ordlistor

Solvency II Glossary, ordlista för arbetet med Solvency II, framtagen av Groupe Consultatif.

Nordisk ordlista, med de vanligaste försäkringstermerna på isländska, finska, norska och danska.

PensionsOrden, en ordlista för ålderspension.

Publikationer, avhandlingar och examensarbeten

Doktorsavhandlingar i Matematisk Statistik från Stockholms Universitet finns här.

Licentiatavhandlingar i Matematisk Statistik från Stockholms Universitet finns här.