Årsmöteshandlingar – uppdaterad

Årsmöteshandlingar finns nu tillgängliga att ladda ner enligt följande:

  1. Dagordning
  2. Verksamhetsberättelse
  3. Årsredovisning
  4. Förslag till medlemsavgifter
  5. Valberedningens förslag

Uppdaterat 11 mars med slutgiltig årsredovisning.

Styrelsen