Årsmöteshandlingar – uppdaterad

Årsmöteshandlingar finns nu tillgängliga att ladda ner enligt följande:

  1. Dagordning
  2. Verksamhetsberättelse
  3. Årsredovisning
  4. Förslag till medlemsavgifter
  5. Valberedningens förslag
  6. Revisionsberättelse

Uppdaterat 26 augusti med revisionsbesättelse.

Mötet hålls elektroniskt via Microsoft Teams. Detaljer med länk för inloggning har gått ut till alla anmälda till mötet per mail. Om du inte fått länken vänligen kontakta marcus.granstedt@willistowerswatson.com

Styrelsen