Medlemsmöte 23 feb 2017, sjukförsäkring

Föredrag: Sjukförsäkring, så påverkas ohälsotalet av politiska beslut och av andra ageranden i samhället.

Föredragshållare: Peje Bengtsson från Försäkringskassan

Tid: 23 februari 2017, kl 17.00

Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm (Folksamhuset)

Peje Bengtsson är en av Försäkringskassans ledande analytiker på området sjukförsäkringen, i synnerhet sjukfrånvarons utveckling över tid.

Reformer såsom införandet av privata vårdgivare och förändringar av ersättningssystem påverkar ohälsotalen. Sjuktalen påverkas även av hur läkare, arbetsgivare och andra parter agerar. Ohälsotalets förändring över tid och hur politiska beslut förändrar förutsättningarna för arbetet med sjukskrivningar kommer också beröras.

På detta medlemsmöte välkomnar vi även gäster som är arbetar som produktspecialister eller med skadereglering inom sjukförsäkringsområdet eller dylikt. Varje medlem får bjuda med en gäst (som måste föranmälas, blir det fullsatt kan vi komma att begränsa antalet gäster).

Anmälan:

– Via länken: forening.foreningshuset.se/aktuarieforeningen/loggain

– Vid problem kan anmälan också göras till kansli@aktuarieforeningen.se

– Mötet är kostnadsfritt, efterföljande middag kostar 100 kr. Betalning sker med hjälp av kort i bokningssystemet.

Anmälan görs senast Onsdagen den 15:e februari 2017