”Inflationsutvecklingen: några skillnader mellan USA och Sverige?” – Presenterad 23 februari 2022