Kallelse till årsmöte med föredrag av Olof Gränström