Skip to content

Utbildningsutskott

Dess uppgift är att

  •  för SAf:s medlemmar utveckla aktuarieutbildningen i Sverige
  •  samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom SAf
  •  stödja SAf:s representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom utbildningsområdet, såsom arbetsgrupper inom Groupe Consultatif och IAA
  •  utgöra en referens för Diplomnämnden för en vidareutveckling av den aktuariella professionen
  •  upprätthålla kontakt och dialog med t ex lärosäten som främjar aktuarieutbildning
  •  främja informationsspridning från utskottet

En utförligare instruktion finns här.

Utbildningsutskottets ordförande:

Elinore Gustafson (ordförande) med email elinore.gustafsson[at]aktuariegruppen.se