Skip to content

Diplomerad aktuarie

Svenska Aktuarieföreningen är medlemmar i den europeiska aktuarieorganisationen AAE och i den världsomfattande aktuarieorganisationen IAA. AAE har regler för vad som krävs för att bli en (internationellt erkänd) diplomerad aktuarie. 1993 införde Svenska Aktuarieföreningen aktuariediplom för att uppfylla dessa krav.

Mer information om diplomerat medlemskap finns här.