Skip to content

Uppförandekod för Svenska Aktuarieföreningens alla medlemmar

Uppförandekoden gäller för samtliga medlemmar i Svenska Aktuarieföreningen från 1 januari 2021. Koden finns här. Tidigare uppförandekod / etisk policy finns tillgänglig här men slutar gälla från 1 januari 2021.