Presentation 2 från IFRS 17 seminarieserie

Presentation 2 från IFRS 17 seminarieserien finns här. Presentationen hölls 24 maj 2019.

Stort tack till Deloitte för presentationen!!