Skip to content

Styrelse

För att komma i kontakt med styrelsen, skicka ett email till styrelsen@aktuarieforeningen.se.

ORDFÖRANDE
TANYA BOYD
INVALD I FÖRENINGEN 2009. INVALD I STYRELSEN 2019.

Civilingenjör i företagsekonomi på Kaliningrad Tekniska Högskola. Har även studerat vid Stockholms Universitet. Arbetar som Chef Aktuarie Finance hos Skandia. Verksam i försäkringsbranschen sedan 1999.
Kontakt: ordforande[at]aktuarieforeningen.se

VICE ORDFÖRANDE
MAGNUS STRÖMGREN
INVALD I FÖRENINGEN 2007. INVALD I STYRELSEN 2020.

Teknologie licentiat i numerisk analys från KTH. Arbetar idag som Team Leader Risk Control hos If Skadeförsäkring AB. Verksam i försäkringsbranschen sedan 2006.

SEKRETERARE
JOHAN RYDIN
INVALD I FÖRENINGEN 2013. INVALD I STYRELSEN 2021.

Civilingenjör i teknisk matematik med inriktning mot finansiell modellering vid Lunds tekniska högskola. Har även läst kurser från aktuarieprogrammet vid Stockholms universitet. Ansvarig aktuariefunktion för Folksam Sak-gruppen och moderföretaget.

EKONOMIANSVARIG
LISA LINDHOLM
INVALD I FÖRENINGEN 2006. INVALD I STYRELSEN 2022.

Lärare i matematik och naturvetenskap, läst matematik och matematisk statistik vid Stockholms Universitet och Umeå Universitet. Arbetar som aktuarie hos AMF och verksam i försäkringsbranschen sedan 2001.

ALEXANDER ERIKSSON
INVALD I FÖRENINGEN 2019. INVALD I STYRELSEN 2019.

Civilingenjör i industriell ekonomi med inriktning finansiell matematik på Chalmers Tekniska Högskola samt har läst aktuarieprogrammet vid Stockholms universitet. Har även en magister i finans från Handelshögskolan i Göteborg. Arbetar som aktuarie hos FCG och verksam i försäkringsbranschen sedan 2012.

CHRISTIAN JÄGER
INVALD I FÖRENINGEN 2008. INVALD I STYRELSEN 2022.

Civilingenjör i teknisk fysik med inriktning finansiell matematik på KTH. Har även läst aktuarieprogrammet vid Stockholms Universitet. Arbetar idag som aktuarie hos KPMG och har varit verksam i försäkringsbranschen sedan 2007.

PONTUS WALTRÉ
INVALD I FÖRENINGEN 2014. INVALD I STYRELSEN 2022.

Civilingenjör i teknisk fysik med inriktning finansiell matematik på KTH. Har även läst kurser från aktuarieprogrammet vid Stockholms universitet. Arbetar som aktuarie på PwC och verksam i försäkringsbranschen sedan 2012.