Styrelse

För att komma i kontakt med styrelsen, skicka ett email till styrelse@aktuarieforeningen.se.

Ordförande
Marcus Granstedt
Invald i föreningen 2014. Invald i styrelsen 2018.

Civilingenjör i teknisk fysik med inriktning finansiell matematik på KTH. Civilekonom med inriktning finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Aktuariediplomering i Storbritannien och sedan konvertering till Sverige genom MRA. Arbetar som aktuarie och aktuariefunktion hos PRI Pensionsgaranti och verksam i försäkringsbranschen sedan 2002.
Kontakt: ordforande[at]aktuarieforeningen.se

Vice Ordförande
Tanya Boyd
Invald i föreningen 2009. Invald i styrelsen 2019.

Civilingenjör i företagsekonomi på Kaliningrad Tekniska Högskola. Har även studerat vid Stockholms Universitet. Arbetar som Chef Aktuarie Finance hos Skandia. Verksam i försäkringsbranschen sedan 1999.

Sekreterare
David Bergstrand
Invald i föreningen 2014. Invald i styrelsen 2018.

Civilingenjör i teknisk fysik med inriktning finansiell matematik på Lunds Tekniska Högskola. Har även läst aktuarieprogrammet vid Stockholms Universitet. Arbetar som aktuarie hos SEB Pension och Försäkring sedan 2014.

Ekonomiansvarig
Andreas Hulusjö
Invald i föreningen 2002. Diplomerad 2008. Invald i styrelsen 2016.

Har en masterexamen i matematisk statistik från Linköping/Lunds Universitet. Har även läst aktuarieprogrammet vid Stockholms Universitet. Arbetar som livaktuarie på Nordea och verksam i försäkringsbranschen sedan 2000.

Alexander Eriksson
Invald i föreningen 2019. Invald i styrelsen 2019.

Civilingenjör i industriell ekonomi med inriktning finansiell matematik på Chalmers Tekniska Högskola. Civilekonom och magister i finans från Handelshögskolan i Göteborg. Arbetar som aktuarie hos FCG och verksam i försäkringsbranschen sedan 2012.

Elinore Gustafson
Invald i föreningen 2008. Invald i styrelsen 2019.

Examen i matematisk statistik vid Stockholms Universitet. Arbetar idag som aktuariekonsult hos Aktuariegruppen. Har varit verksam i försäkringsbranschen sedan 2006.

Magnus Strömgren
Invald i föreningen 2007. Invald i styrelsen 2020.

Teknologie licenciat i numerisk analys från KTH. Arbetar idag som Team Leader Risk Control hos If Skadeförsäkring AB. Verksam i försäkringsbranschen sedan 2006.

Johan Rydin
Invald i föreningen 2013. Invald i styrelsen 2021.

Civilingenjör i teknisk matematik med inriktning mot finansiell modellering vid Lunds tekniska högskola. Har även läst kurser från aktuarieprogrammet vid Stockholms universitet. Ansvarig aktuariefunktion för Folksam Sak-gruppen och moderföretaget.