Styrelse

Ordförande
Marcus Granstedt
Invald i föreningen 2014. Invald i styrelsen 2018.

Civilingenjör i teknisk fysik med inriktning finansiell matematik på KTH. Civilekonom med inriktning finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Aktuariediplomering i Storbritannien och sedan konvertering till Sverige genom MRA. Arbetar som aktuarie och aktuariefunktion hos PRI Pensionsgaranti och verksam i försäkringsbranschen sedan 2002.
Kontakt: ordforande[at]aktuarieforeningen.se // marcus.granstedt[at]pri.se

Vice Ordförande
Tanya Boyd
Invald i föreningen 2009. Invald i styrelsen 2019.

Civilingenjör i företagsekonomi på Kaliningrad Tekniska Högskola. Har även studerat vid Stockholms Universitet. Arbetar som Chef Aktuarie Finance hos Skandia. Verksam i försäkringsbranschen sedan 1999.
Kontakt: tanya.boyd[at]skandia.se

Sekreterare
David Bergstrand
Invald i föreningen 2014. Invald i styrelsen 2018.

Civilingenjör i teknisk fysik med inriktning finansiell matematik på Lunds Tekniska Högskola. Har även läst aktuarieprogrammet vid Stockholms Universitet. Arbetar som aktuarie hos SEB Pension och Försäkring sedan 2014.
Kontakt: david.bergstrand[at]seb.se

Ekonomiansvarig
Andreas Hulusjö
Invald i föreningen 2002. Diplomerad 2008. Invald i styrelsen 2016.

Har en masterexamen i matematisk statistik från Linköping/Lunds Universitet. Har även läst aktuarieprogrammet vid Stockholms Universitet. Arbetar som livaktuarie på Nordea och verksam i försäkringsbranschen sedan 2000.
Kontakt: andreas.hulusjo[at]nordea.se

Alexander Eriksson
Invald i föreningen 2019. Invald i styrelsen 2019.

Civilingenjör i industriell ekonomi med inriktning finansiell matematik på Chalmers Tekniska Högskola. Civilekonom och magister i finans från Handelshögskolan i Göteborg. Arbetar som aktuarie hos FCG och verksam i försäkringsbranschen sedan 2012.
Kontakt: alexander.eriksson[at]fcg.se

Elinore Gustafson
Invald i föreningen 2008. Invald i styrelsen 2019.

Examen i matematisk statistik vid Stockholms Universitet. Arbetar idag som aktuariekonsult hos Aktuariegruppen. Har varit verksam i försäkringsbranschen sedan 2006.
Kontakt: elinore.gustafsson[at]aktuariegruppen.se

Magnus Strömgren
Invald i föreningen 2007. Invald i styrelsen 2020.

Teknologie licenciat i numerisk analys från KTH. Arbetar idag som Team Leader Risk Control hos If Skadeförsäkring AB. Verksam i försäkringsbranschen sedan 2006.
Kontakt: magnus.stromgren[at]if.s

Johan Rydin
Invald i föreningen 2013. Invald i styrelsen 2021.

Civilingenjör i teknisk matematik med inriktning mot finansiell modellering vid Lunds tekniska högskola. Har även läst kurser från aktuarieprogrammet vid Stockholms universitet. Ansvarig aktuariefunktion för Folksam Sak-gruppen och moderföretaget.
Kontakt: johan.rydin[at]folksam.se