Skip to content

Utskott

I Svenska Aktuarieföreningen finns det flera olika utskott. Läs mer om vad utskotten arbetar med under respektive rubrik i menyn.

Livförsäkringsnämnden

Skadeförsäkringsnämnden

Tjänstepensionsnämnden

Diplomnämnden

Etiska kommittén

Utbildningsutskott

Utskottet för nätverkande

Den som vill delta i ett utskottsarbete bör i första ta kontakt med utskottsordföranden. Utskottsmedlemmar utses formellt av föreningens styrelse på förslag av denne.

Nämnderna intar en särställning bland utskotten därigenom att alla medlemmar som förordnats som ansvarig aktuarie har rätt till medlemskap.

Läs även dokumentet Instruktion för olika utskott. Instruktionerna beskriver vilka områden utskottens arbete täcker och där framgår också vilka begränsningar som kan finnas, t ex hur många medlemmar utskotten har.