Skip to content

Pensionsutskott

Dess uppgift är att

  • för SAf utveckla aktuarieprofessionens syn på pensionsfrågor med ett svenskt perspektiv
  • samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom SAf
  • stödja SAf:s representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom pensionsområdet, såsom arbetsgrupper inom Groupe Consultatif och IAA
  • utgöra en referens för Diplomkollegiet för vidareutveckling av den aktuariella professionen
  • upprätthålla kontakt och dialog med t ex Redovisningsrådet, Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora
  • främja informationsspridning från utskottet

Ordförande är Fredrik Palm.

Här finner du Pensionsutskottets Riktlinjer.

Nedladdningsbara filer

Instruktion_PU.pdf
PUR1201_IAS19-Löneskatt_Final.pdf