Remissvar – Ny trafikljusmodell

Svenska Aktuarieföreningen har som remissinstans fått möjlighet att ge sina synpunkter på
Finansinspektionens ”Förslag till ny trafikljusmodell”. Läs svaret här.