Valberedningens förslag uppdaterat

Notera att valberedningen uppdaterat sin tidigare nomineringslista till styrelsen med att ytterligare ett namn har tillkommit. Vänligen se medlemssidan för alla möteshandlingar.