Remissvars avseende Förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa försäkringsföreningar med undantag

Saf har svarat på remiss från Finansinspektionen avseende Förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa försäkringsföreningar med undantag. Svaret finns att läsa här.