Remisssvar till övergångsreglering för tjänstepensionsförsäkring

Svenska Aktuarieföreningen har lämnat bifogat remissvar till Finansinspektionen avseende förslag till nya föreskrifter gällande Övergångsreglering för tjänstepensionsförsäkring.

Remissvaret finns här.