Några ord från IAA:s kongress i Washington

Ungefär ett tjog medlemmar från Svenska Aktuarieföreningen deltog i IAA:s 30:e kongress i Washington DC. Kongressen hålls vart fjärde år. Här kan man läsa mer om evenemanget, ICA2014.

Berättelserna från kongressen har varit positiva och vi delar här med oss av en kort redogörelse från Erling Andersson.

”Det hölls fyra föredrag i plenum. Som sig bör var alla av hög klass, även om den siste föredragshållaren glömde bort att andas under sitt timslånga anförande.

Annars var det ett tiotal parallella sessioner. För egen del fokuserade jag på longevity, där det gavs ett antal intressanta presentationer.

Två passionerade framträdanden som stack ut lite handlade om två ämnen i tiden, nämligen Sustainable ERM och Big data in health insurance.

Ett mera udda inslag var under en CRO-panel, när diskussionen ledde in på hur man kan modellera den potentiellt största risken i företaget, nämligen CEO.

Vädret var inte helt pålitligt och den inplanerade körsbärsblomningen uteblev tyvärr, men vi hade i alla fall tur med föredragen!”

Nästa kongress blir år 2018 i Berlin. Ses där!