Möte 25/2 2010

Torsdagen den 25 februari 2010, kl. 16.00
Lokal: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Ordföranden inleder med ordinarie föreningsärenden

1. Val av justeringsman
2. Meddelanden
3. Övriga frågor

Föredrag
Anders Aronsson, analyschef på Max Mathiessen, kommer att tala om:

Pensionsbranschen: Gör enkla och viktiga frågor omöjliga att förstå! (och allt är självklart aktuariens fel)

Det sägs att utvecklingen av den traditionella försäkringsprodukten har accelererat i och med de kollektivavtalde upphandlingarna. Men vad har egentligen hänt? Har vi fått bättre, enklare och mer ändamålsenliga produkter som faktiskt kan anses vara en vidareutveckling? Eller är det vi ser bara nya varianter av samma komplicerade och kompromissbetonade produkt som vi alltid haft?

Efter mötet följer PUB med snittar och snacks.