Information om kanslibyte

Svenska Aktuarieföreningen info kanslibyte till Medlemmar

Klicka på länken ovan för att ta del av information från styrelsen gällande det pågående kanslibytet.