IAA släpper bok om diskonteringsräntor

International Actuarial Association har släppt en bok om praktiska aspekter kring användandet av diskonteringsräntor i finansiell rapportering.

Mer information finns här.