EAA-seminarium i Stockholm

European Actuarial Academy (EAA) anordnar i samarbete med Svenska Aktuarieföreningen ett seminarium i Stockholm den 28 och 29:e maj med rubriken “Modelling and Validating Mortality under Solvency II”. Mer information finns här samt på EAAs hemsida (obs att anmälan för 6 april ger lägre pris..):

https://actuarial-academy.com/