Årsmöte 2008

Svenska Aktuarieföreningen hade årsmöte torsdagen den 13:e mars 2008 kl 17.00 på SPP, Torsgatan 14 i Stockholm.

Ad Kok, ordförande i Groupe Consultatif, höll ett föredrag med rubriken The Role of the Actuary.

Inför 2008:
Kallelse
Organisationsschema
Valberedningens förslag
Medlemsavgifter

Verksamhetsåret 2007:
Verksamhetsberättelse
Revisionsrapport
Bokslut

Läs protokollet.