Pricing and Product Actuary

Som ett fristående globalt återförsäkringsbolag bidrar SCOR till försäkringsbranschens möjligheter att generera välfärd, motståndskraft och hållbar utveckling i samhället genom att förse den med kapacitet, kunskap och kompetens så att den kan skydda de försäkrade mot de risker de står inför.

Arbetsuppgifter
Återförsäkring är en avancerad och utmanande verksamhet. Du behöver förstå både direktmarknadens produkter och funktionssätt och hur en återförsäkringslösning påverkar såväl cedentens som återförsäkrarens resultat- och balansräkning samt riskexponering. För rätt kandidat finns det i den här tjänsten goda möjligheter till en spännande utveckling i en internationell miljö.

Du förväntas driva processerna runt och utveckla metoder för hantering av data och beräkningsmodeller liksom resultatuppföljning, analys och att ta fram rapporter till våra kunder i Norden. Detta arbete sker i nära kontakt med SCORs dedikerade grupp för dataanalyser som är baserade i Köln.  

Utbildning/bakgrund
Vi söker dig med relevant akademisk examen och minst fem års erfarenhet av aktuariellt arbete inom livförsäkring och/eller konsultverksamhet mot livförsäkring. Det är viktigt att du har erfarenhet av datadriven analys, prissättning och att du har ett genuint affärsintresse. 

Personliga egenskaper
Du är beslutsför, fattar snabba, tydliga beslut där du har fokus på våra kundbehov. Det är viktigt att du kan ta ansvar för initiativ och åtgärder i de projekt du deltar i, samt att du genom initiativ och eget driv tar ansvar för att skapa aktivitet.

Vi förväntar att du har god analytisk förmåga. Gör rationella bedömningar utifrån tillgänglig information och analys och skapar fungerande lösningar till många olika typer av problem.

 

Du ansöker genom att skicka några rader om dig själv och ett CV till carina.andersson@swedenre.se och torbjorn.ornstig@swedenre.se. Inkomna ansökningar utvärderas löpande. Vill du ha ytterligare information så tveka inte att ringa till Carina på 070-766 08 98 eller rekryterande chef Torbjörn på 070-673 60 90.