Remissvar för tjänstepensionsföretag

Remissvar för tjänstepensionsföretag

Aktuarieföreningen har skrivit ett remissvar på promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag och idag lämnat in den.

Svaret finns att läsa här.

Styrelsen tackar följande som har deltagit i arbetet med remissen: Rasmus Thunberg, Anders Munk, Roland Kristen, Maria Liljedahl, Andre Wong, Carola Fornelid, Ingrid Wrebo, Harry Wide, Björn Nilsson, Elie Saba, Pontus Waltré, Sören Kruse samt Fredrik Löfgren.

Styrelsen