Mentorskap i SAF

Att vara aktuarie i dag innebär att du, förutom att vara en duktig försäkringsmatematiker, behöver interagera med många olika människor och kompetenser. Du kan välja en mängd olika karriärvägar, alltifrån att vara specialist till att ha ansvarstyngda roller såsom att ansvara för en aktuariefunktion eller att vara chef/ledare på olika områden och nivåer.

Oavsett var du är eller vart du är på väg kommer du att stå inför utmaningar och val att göra. Som ett stöd i din utveckling kan det vara värdefullt att ha en mentor som finns där för att hjälpa dig att nå dina mål.

Aktuarieföreningen erbjuder nu ett mentorskap där det finns ett flertal erfarna och seniora medlemmar redo att stödja och coacha dig i din utveckling.

För mer detaljer kring mentorsprogrammet se bifogat dokument.

Hälsningar,
Styrelsen