Tidigare medlemsmöten

Från medlemsmöten 2016

Tisdag den 22 november 2016

Implementering av Aktuariefunktionen av Roland Kristen Storebrand/SPP. Presentationen finns här.

Tisdag den 11 oktober 2016

Föredrag om validering av FTA. Maila till marcus.granstedt@willistowerswatson.com om du vill ha en kopia av presentationen.

Tisdag den 6 september 2016

Föredrag om ”Överskottsberoende avkastningsfördelning” av Thomas Flodén och Anders Munk från AMF. Presentationen finns här.

Tisdag den 14 juni 2016

Medlemsmöte på temat ”Försäkringsföretagen och finansiell stabilitet”, föredrag av, Magnus Strömgren, Finansinspektionen. Presentationen finns här.

Tisdag den 19 april 2016

Medlemsmöte på temat ”Usage-Based Insurance & Telematics”, föredrag av John Brandel & Martin Einemo, EY. Presentationen finns här.

Torsdag den 10 mars 2016

Medlemsmöte och årsmöte. Föredrag av Bengt-Åke Fagerman, Skandia. Presentationen finns här.

Torsdag den 21 januari 2016

Medlemsmöte med rubriken ”Tarifföreningarna – historik och betydelse för dagens försäkringsavtalsrätt”, föredragshållare Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt vid Stockholms Universitet. Presentationen finns här.

Från medlemsmöten 2015

Torsdag den 26 november 2015

Medlemsmöte med rubriken ”Inference in multiplicative pricing”, föredragshållare Stig Rosenlund, forskare inom matematisk statistik.

Torsdag den 29 oktober 2015

Medlemsmöte med panelledd diskussion av Aktuariefunktionens organisation och objektivitet.  Presentationen finns här

Torsdag den 1 oktober 2015

Medlemsmöte med rubriken ”Hur ser den nationella riskbilden ut idag och i framtiden?”, föredragshållare Benny Jansson, Bitr. Chef för Enheten för strategisk analys på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Presentationen finns här

Onsdag 10 juni 2015

Finansinspektionens undersökning om försäkringsföretagens beredskap att beräkna bästa skattningen och riskmarginalen under Solvens 2. Talare Per Jakobsson och Younes Elonq, Finansinspektionen.

Torsdag 23 april 2015

Räntemarknaden och försäkringsbolagen. Två presentationer: Otto Elmgart, Finansinspektionen och Håkan Frisén, SEB.

Tisdagen den 3 februari 2015

Länsförsäkringar Livs utveckling av Nya Trad, Jörgen Svensson, LF

Seminarieserien 2014

Internal Models – An overview, what is done in practice, Tigran Kalberer, Milliman (24/11)

Catastrophe modelling, Marc Melsen, Guy Carpenter (18/11)

Economic Scenario Generators, Ricky Powers, Moody’s (3/11)

Low interest rates: Challenges for risk management, Brett Manning, Moody’s (3/11)

Validering som skapar förtroende, Petter Pettersson, EY (29/10)

Regelverk för interna modeller och granskningsprocesser, Ellinor Samuelsson, Finansinspektionen (22/10)

Interna modeller inom sakförsäkring, Olov Dahlberg och Johan Bergström, Trygg-Hansa (7/10)

An introduction to capital modelling for life insurers, Marcus Granstedt, Towers Watson (2/10)

Från medlemsmöten 2014

Torsdagen den 4 september 2014

En orientering i kapitalförvaltning, Andreas Johansson, FCG
AktuarieForeningen_SEP_2014, Gustav Karner, Nobelstiftelsen

Onsdagen den 4 juni 2014

Longevity Risk and Longevity Trends, Steven Haberman, Cass Business School, City University London

Tisdagen den 22 april 2014

Presentation:

Telefonen för försäkringstelematik-sanning el fiktion

Artikel om försäkringstelematik

Årsmöte den 20 mars 2014

Presentation: Aktuarie-Spindeln i nätet av Jesper Andersson.

Hämta presentationen i PDF-format

Torsdagen den 6 mars 2014

Med anledning av FI:s förslag till ny föreskrift om kompetenskrav för ansvarig aktuarie anordnade SAf ett informationsmöte där förslaget presenterades av FI och diskuterades.

Hämta presentationen i PDF-format

Tisdagen den 4 februari 2014

På  medlemsmötet den 4:e februari 2014 höll Björn Löfdahl, doktorand vid KTH, ett föredrag om regressionsmodellering inom sjukförsäkring.
Hämta presentationen i PDF-format.

Från medlemsmöten 2013

Tisdagen den 10 december 2013

På  medlemsmötet den 10:e december 2013 höll Jeffrey Davis, chefsaktuarie på White Mountains och Sirius International Group, ett föredrag om effektiv aktuariell kommunkationen.
Hämta presentationen i PDF-format.

Malcolm Campbell preseterade CERA-certifieringen under medlemsmötet, och vad kraven för detta är.
Hämta presentationen i PDF-format.

Tisdagen den 22 oktober 2013

På medlemsmötet den 22:a oktober 2013 höll Stig Rosenlund ett föredrag om sin forskning på de egna reservsättningmetoderna BICH och RDC.
Hämta Presentation i PDF-Format.
Komplettering till presentationen.

Torsdagen den 5 september 2013
På medlemsmötet den 5:e september 2013 höll Thomas Heneryd och Johan Jönsson från PwC samt Karin Chenon från Svensk Försäkring föredrag om innehåll och tillämpning av IFRS4 – utkast till ny standard för redovisning av försäkringsavtal från IASB.
Hämta presentation i PDF-format.

Tisdagen den 4 juni 2013
Analyser av livslängdsprognoser och den demografiska utvecklingen, som utgör underlag till Pensionsåldersutredningen. Föredraget hölls av Lena Lundkvist och Örjan Hemström från prognosinstitutet vid Statistiska Centralbyrån.
Hämta presentation i PDF-format.

Tisdag den 23 april 2013
På medlemsmötet den 23 april höll Erland Ekheden, doktorand vid Stockholms Universitet, ett föredrag om modellering och prissättning om katastrofrisk inom livförsäkring.
Hämta presentation i PDF-format.