Skip to content

Finansiellt riskutskott

Dess uppgift är att

  • för SAf utveckla aktuarieprofessionens syn på frågor om kapitalplacering, finansiella risker och solvens, med ett svenskt perspektiv
  • samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom SAf
  • stödja SAf:s representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom området finansiell risk, såsom arbetsgrupper inom Groupe Consultatif och IAA
  • utgöra en referens för Utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen
  • upprätthålla kontakt och dialog t ex med Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora
  • främja informationsspridning från utskottet

Utskottets medlemmar är

Simon Kristoferson (ordförande)

Instruktioner kan du läsa här