Remissvar avseende förslag till nya regler om avgifter för återköp och överföring av livförsäkring

Saf har svarat på remiss från Finansinspektionen avseende förslag till nya regler om avgifter för återköp och överföring av livförsäkring. Svaret finns att läsa här.