Protokoll från årsmötet 13 mars 2019

Protokollet från årsmötet 13 mars 2019 finns tillgängligt här.